Dato: 06-05-2013

Boligjobordningen udvides til at omfatte sommerhuse

Den såkaldte boligjobordning, der nok er bedre kendt som håndværkerfradraget, er nu tilbage. Håndværkerfradraget blev indført i 2009, men blev siden skrottet af den nuværende regering. Men nu er det altså tilbage med fuld virkning i 2013 og 2014, endda i en udvidet version, så ordningen nu også omfatter sommer- og fritidshuse. Har man fået udført arbejde på sin helårsbolig i årets første måneder, gælder ordningen med tilbagevirkende kraft. I sommer- og fritidshuse har ordningen dog først virkning fra den 22. april 2013.

Ordningen gælder for ejere, lejere og andelshavere i både helårsboliger og nu også sommerhuse og fritidshuse. Med ordningen kan man trække lønomkostninger for op til 15.000 kr. om året fra i skat. Fradraget gælder for hver person i husstanden, det vil sige også hjemmeboende børn over 18 år.

Håndværkerfradraget omfatter service og vedligeholdelse i hjemmet, både inde og ude. Det vil sige rengøring, vinduespudsning, snerydning, børnepasning, almindeligt havearbejde (dog ikke anlæggelse og renovering af haver) samt reparation og renovering af huset både indvendigt og udvendigt. Man kan for eksempel vælge at bruge ordningen til at energirenovere sit hus, måske ved at få udskiftet vinduer eller ved at efterisolere huset eller få installeret solfangere eller solceller.

Ordningen gælder kun lønudgifter, man kan altså ikke trække udgifter til materiale fra. Forudsætningen for at få tilskuddet er, at man indberetter det til skat. Forpligtelsen til at indberette det udførte arbejde ligger hos køberen, så man skal selv huske at få det på sin selvangivelse.

Hensigten med boligjobordningen er, at den skal skabe nye jobs, lette hverdagen for travle familier og mindske omfanget af sort arbejde. I kystområderne eller yderområderne, hvor de fleste sommerhuse jo ligger, forventer man, at ordningen vil skabe mange nye arbejdspladser til håndværkere. Samtidig vil det gavne turismen – og så er det naturligvis en hjælp til de familier, der ejer sommerhusene og fritidshusene.


Tilbage til nyhedsoversigt