Sommerhusudlejning og fradrag ved 40% reglen 2024

Der er forskel på det skattemæssige bundfradrag man får som henholdsvis privat- og bureau udlejer.


Se eksempler på skatteberegning her:
Brutto lejeindtægt:

Provision til bureau:

BETA TEST: Beregneren kører kun som test i øjeblikket. Finder du fejl, så send os gerne en mail.

Privat udlejning


Eksempel på skatteberegning for privat udlejer 2024:
Lejeindtægt:
40.000,-
Bundfradrag:
-12.700,-
40% fradrag: (40% af 40.000 - 12.700)
-10.920,-
Til beskatning: (40.000 - 12.700 - 10.920)
16.380,-
Skat: (42% af 16.380 *)
6.879,-
Overskud til PRIVAT udlejer:
33.121,-

Bureau udlejning

Eksempel på skatteberegning for bureau udlejer 2024:
Lejeindtægt:
40.000,-
Bureau provision: (30% af 40.000,-)
- 12.000,-
Lejeindtægt efter bureau provision:
28.000,-
Bundfradrag:
-46.100,-
40% fradrag:
0,-
Til beskatning:
0,-
Skat: (42% af 0 *)
0,-
Overskud til BUREAU udlejer:
28.000,-
Ovenstående beregninger er kun eksempler og kan ikke bruges som grundlag for hverken skatteberegning eller indberetning. For vejledning om skatteberegning og indberetning henviser vi til SKATs hjemmeside. Godsommer.dk rådgiver ikke om skattemæssige forhold. Kontakt en revisor hvis du er i tvivl. Forbehold for fejl i beregningerne.

* Kapital indkomst skatte procent er i eksemplet sat til 42% som er den maksimale beskatning for kapital indkomst i 2024.
  Kapital indkomst % afhænger af andre indkomst forhold og kan derfor også være mindre end de 42% brugt i eksemplet.